CUSTER 43 (5)

รร.นีลราษฎร์อุปถัมภ์

รร.สุเหร่าบ้านเกาะ

รร.วัดแสนเกษม

รร.หลวงแพ่ง(บำรุงรัฐกิจ)

 

 

 

 

อักษรย่อของโรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์ มีความหมายดังนี้

  ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร

นจ. ย่อมาจาก เขตหนองจอก

    นอ. ย่อมาจาก โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์

สีประจำโรงเรียนได้แก่ สีเหลือง - ดำ

สีเหลือง หมายถึง แสงสว่าง คุณธรรม จริยธรรม

สีดำ   หมายถึง ความเข้มแข่ง อดทน 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นพิกุล
โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์
60 หมู่ 10 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 02-988-2296 Fax. 02-988-2296
Email : ninlaratuppatham@hotmail.com